AZ, Bakı 2024-04-21 12:02:57
(012) 464 86 55 office@agsturkaz.az
Ə. Rəcəbli 27A Comərd İş mərkəzi

HAQQIMIZDA

- BOLLUQ HƏDƏFİMİZDİR

AGS-TÜRKAZ HAQQINDA

KƏND TƏSƏRRÜFATI İSTİQAMƏTİNDƏ MÜXTƏLİF XİDMƏTLƏR GÖSTƏRƏN “AGS TÜRKAZ MMC” 2016-Cİ İLDƏN ETİBARƏN AZƏRBAYCANDA FƏALİYYƏTƏ BAŞLAMIŞDIR.

“AGS TÜRKAZ”-IN MƏQSƏDİ QARŞIDAKI İLLƏRDƏ AZƏRBAYCANIN GÜBRƏ VƏ SUVARMA SEKTORUNA OLAN TƏLƏBATINI TAM ÖDƏMƏK VƏ ÖLKƏMİZİN GÜBRƏYƏ OLAN İDXAL ASILILIĞINI ARADAN QALDIRMAQDIR. BU SƏBƏBLƏ QARŞIDAKI İLLƏRDƏ ŞİRKƏTİMİZ KƏND TƏSƏRRÜFATINDA İSTİFADƏ OLUNAN MÜXTƏLİF NÖV GÜBRƏLƏRİN VƏ SUVARMA SİSTEMİ MƏHSULLARININ İSTEHSALI ÜÇÜN FABRİK İNŞA ETMƏYİ QARŞISINA MƏQSƏD QOYMUŞDUR.
http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/AGS-TURK-AZ-470x320.jpg
//agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/1111.png
//agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/54242.png
//agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/005.png
//agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/TRYRTY.jpg
//agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/555.png
//agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/8888.png
//agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/dfgdfgdfgd.png
//agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/362.png
//agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/02-4.png
//agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/11-1.png
//agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/03.png
//agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/13.png
//agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/09.png
//agsturkaz.az/wp-content/uploads/2016/11/07.png
BİZİM

PARTNYORLAR

“AGS GUBRE SAN. VE TIC. A.S.” (ТÜRKİYƏ),  “TARIMCILAR KİMYA A.S“ (TÜRKİYƏ), “FERTOILCHEM LTD” (BÖYÜK BRITANIYA), “FERTOILCHEM KIMYA A.S.” (TÜRKIYƏ) VƏ “ZIRAATCILAR PLASTIK“ – (TÜRKIYƏ) ŞIRKƏTLƏRİ İLƏ GÜBRƏ SEKTORU VƏ SUVARMA SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN AKSESUARLARIN İSTEHSALI İSTİQAMƏTİNDƏ MÜŞTƏRƏK FABRİKLƏRİMİZ FƏALİYYƏT GÖSTƏRİR.