AZ, Bakı 2024-05-28 07:49:35
(012) 464 86 55 office@agsturkaz.az
Ə. Rəcəbli 27A Comərd İş mərkəzi

YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMLƏRİ

YAĞMURLAMA SULAMA BORULARI

Yağmurlama Sulama Boruları

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/boru-300x180.jpg

Ölçülər: 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm

YAĞMURLAMA SULAMA BİRLƏŞDİRİCİ HİSSƏLƏRİ

TEE

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/tee-1-1-300x180.jpg

Ölçülər: 50X50X50mm, 63x63x63mm, 75x75x75mm, 90x75x90mm, 90x90x90mm, 110x75x110mm, 110x90x110mm, 110x110x110mm, 125x75x125mm, 125x90x125mm, 125x110x125mm, 125x125x125mm, 140X75x140mm, 140X90x140mm, 140X110x140mm, 140X125x140mm, 140X140x140mm, 160X75x140mm, 160X90x160mm, 160X110x160mm, 160X125x160mm, 160X140x160mm, 160X160x160mm

İstavroz

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/istavroz-300x180.jpg

Ölçülər: 50X50X50mm, 63x63x63mm, 75x75x75mm, 90x75x90mm, 90x90x90mm, 110x75x110mm, 110x90x110mm, 110x110x110mm, 125x75x125mm, 125x90x125mm, 125x110x125mm, 125x125x125mm, 140X75x140mm, 140X90x140mm, 140X110x140mm, 140X125x140mm, 140X140x140mm, 160X75x140mm, 160X90x160mm, 160X110x160mm, 160X125x160mm, 160X140x160mm, 160X160x160mm

Erkək Başlıq

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/erkek-300x180.jpg

Ölçülər: 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm

Dişi Başlıq

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/disi-300x180.jpg

Ölçülər: 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm

ABOT

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/ABOT-300x180.jpg

Ölçülər: 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm

Dirsək

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/Dirsek-2-300x180.jpg

Ölçülər: 50X50mm, 63X63mm, 75X75mm, 90X90mm, 110X110mm, 125X125mm,140X140mm, 160X160mm

Mandallı Yağmurlama Ek Parça

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/mandalli-300x180.jpg

Ölçülər: 32X32 Sprinkler Valve, 40X32 Reduct. Nippel, 32X32 Female Coupling, 32X25 Reductor Coupling

Reduksion (Düşürücü)

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/dusurucu-300x180.jpg

Ölçülər: 75X50mm, 75x63mm, 90x75mm, 110x75mm, 110x90mm, 125x75mm, 125x90mm, 125x110mm, 140X75mm, 140X90mm, 140X110mm, 140x125mm, 160X110mm, 160x125mm, 160x140mm

Mandallı Conta

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/conta-2-300x180.jpg

Ölçülər: 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm

Erkək Kortapa

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/erkekkortapa-300x180.jpg

Ölçülər: 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm

Dişi Kortapa

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/disikortapa-300x180.jpg

Ölçülər: 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm

Dişi Adaptor

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/disiadaptor-300x180.jpg

Ölçülər: 50fxf 1 mt, 63fxf 1 mt ,75fxf 1 mt , 90fxf 1 mt, 110fxf 1 mt, 125fxf 1 mt ,140fxf 1 mt, 160fxf 1 mt

Erkək Adaptor

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/erkekadaptor-300x180.jpg

Ölçülər: 50fxf 1 mt, 63fxf 1 mt ,75fxf 1 mt , 90fxf 1 mt, 110fxf 1 mt, 125fxf 1 mt ,140fxf 1 mt, 160fxf 1 mt

Erkək Sprinkler

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/Sprinkler-300x180.jpg

Ölçülər: 25mm, Mini Sprinkler, 25mm Sprinkler

PE Uzatma

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/pe-300x180.png

Ölçülər: 25cm, 50cm, 60cm, 100cm

Erkək Motopomp Çıxış

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/erkekmoto-300x180.jpg

Ölçülər: 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm

Dişi Motopomp Çıxış

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/disimop-300x180.jpg

Ölçülər: 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm

Xətt Vanası

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/hatvanasi-300x180.jpg

Ölçülər: 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm