AZ, Bakı 2024-06-25 17:12:14
(012) 464 86 55 office@agsturkaz.az
Ə. Rəcəbli 27A Comərd İş mərkəzi

PE BORU BAĞLANTI HİSSƏLƏRİ

KAPLİN BİRLƏŞDİRİCİLƏR

Erkək Adaptor

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-kaplin-erkek-male-adaptor-300x180.jpg

Ölçülər: 20x½”, 20x¾”, 25x½’’, 25x¾’’, 25×1’’, 32x¾’’, 32×1”, 32×1¼”, 40×1”, 40×1¼”, 40×1½”, 50×1¼”, 50×1½”, 50×2”, 63×1½”, 63×2”, 63×2½”, 75×2’’, 75×2½”, 90×2½”, 90×3”, 110×3”, 110X4”

Dişi Adaptor

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-kaplin-disi-female-adaptor-300x180.jpg

Ölçülər: 20x½”, 20x¾”, 25x½”, 25x¾”, 25×1’’, 32x¾”, 32×1”, 40×1”, 40×1½”, 40×1¼”, 50×1¼”, 50×1½”, 50×2”, 63×1¼”, 63×1½”, 63×2’’, 63×2½’’, 75×2’’, 75×2½”, 90×2½”, 90×3”, 110×3”, 110X4”

Birləşdirici Mufta

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-kaplin-manson-coupling-300x180.jpg

Ölçülər: 20×20, 25X25, 32X32, 40×40, 50×50, 63×63, 75×75, 90×90, 110×110

Reduksion

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-kaplin-reduksiyon-reducing-coupling-300x180.jpg

Ölçülər: 25×20, 32×20, 32×25, 40×20, 40×25, 40×32, 50×25, 50×32, 50×40, 63×32, 63×40, 63×50, 75×50, 75×63, 90×63, 90×75, 110×75, 110×90

Kortapa

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-kaplin-tapa-cap-300x180.jpg

Ölçülər: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110

TEE

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-kaplin-te-tee-300x180.jpg

Ölçülər: 20x20x20, 25x25x25, 32x32x32, 40x40x40, 50x50x50, 63x63x63, 75x75x75, 90x90x90, 110x110x110

Erkek TEE

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-kaplin-erkek-te-male-tee-300x180.jpg

Ölçülər: 20x½”x20, 20x¾”x20, 25x½”x25, 25x¾”x25, 32x¾”x32, 32×1”x32, 40×1”x40, 40×1¼”x40, 50×1¼”x50, 50×1½”x50, 50×2”x50, 63×1½”x63, 63×2”x63, 75×2”x75, 75×2½”x75, 90×2½”x90, 90×3”x90, 110×3”x110, 110×4”x110

Reduksion TEE

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-kaplin-reduksiyon-te-reducing-tee-300x180.jpg

Ölçülər: 25x20x25, 32x20x32, 32x25x32, 40x20x40, 40x25x40, 40x32x40, 50x32x50, 50x40x50, 63x32x63, 63x40x63, 63x50x63, 75x40x75, 75x50x75, 75x63x75, 90x50x90, 90x63x90, 90x75x90, 110x75x110, 110x90x110

Dişi TEE

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-kaplin-disi-te-female-tee-300x180.jpg

Ölçülər: 20x½”x20, 20x¾”x20, 25x½”x25, 25x¾”x25, 32x½”x32, 32x¾”x32, 32×1”x32, 40x¾”x40, 40×1”x40, 40×1¼”x40, 50×1”x50, 50×1¼”x50, 50×1½”x50, 63×1¼”x63, 63×1½”x63, 63×2”x63, 75×2”x75, 75×2½”x75, 90×2½”x90, 90×3”x90, 110×3”x110, 110×4”x110

Kaplin Kortapa

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-kaplin-dirsek-elbow-90-300x180.jpg

Ölçülər: 20×20, 25×25, 32×32, 40×40, 50×50, 63×63, 75×75, 90×90, 110×110

Erkək Dirsək

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-kaplin-erkek-dirsek-male-elbow-90-300x180.jpg

Ölçülər: 20x½”, 20x¾”, 25x½”, 25x¾”, 32x¾”, 32×1”, 40×1”, 40×1¼”, 50×1¼”, 50×1½”, 50×2”, 63×1½”, 63×2”, 75×2”, 75×2½”, 90×2½”, 90×3”, 110×3”, 110×4”

Dişi Dirsək

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-kaplin-disi-dirsek-female-elbow-90-300x180.jpg

Ölçülər: 20x½”, 20x¾”, 25x½”, 25x¾”, 25×1”, 32x½”, 32x¾”, 32×1”, 40×1”, 40×1¼”, 50×1¼”, 50×1½”, 50×2”, 63×1½”, 63×2”, 63×2½”, 75×2”, 75×2½”, 90×2½”, 90×3”, 110×3”, 110×4”

Reduksion Dirsək

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-kaplin-reduksiyon-dirsek-reducing-elbow-90-300x180.jpg

Ölçülər: 25×20, 32×25, 40×25, 40×32, 50×40, 63×50, 75×63, 90×75, 110×90

KAPLİN VANALAR

PLASTİK KÜRE KAPLİN VANA

Plastik Vana

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-plastik-kure-kaplin-vana-plastic-sphere-coupling-valve-mavi-300x180.jpg

Ölçülər: 40×40, 50×50, 63×63

Plastik Vana (Kaplin-Dişi)

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-plastik-kure-kaplin-vana-disi-plastik-sphere-coupling-valve-female-mavi-300x180.jpg

Ölçülər: 40×1¼”, 50×1½”, 63×2”

Plastik Vana (Dişi – Dişi)

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-plastik-kure-kaplin-vana-disi-disi-plastik-sphere-coupling-valve-mavi-300x180.jpg

Ölçülər: 1¼”x1¼”, 1½”x1½”, 2”x2”

METAL KÜRE KAPLİN VANA

Metal Küre Kaplin Vana (Kırmızı Seri)

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-metal-kure-kaplin-vana-metal-sphere-coupling-valve-kirmizi-300x180.jpg

Ölçülər: 20×20, 25×25, 32×32, 40×40, 50×50, 63×63

Metal Kürə Plastik Diş Vana (Kaplin – Dişi)

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-metal-kure-kaplin-vana-disi-metal-sphere-coupling-valve-female-kirmizi-300x180.jpg

Ölçülər: 40×1¼”, 50×1½”, 63×2

Metal Kürə Plastik Diş Vana (Dişi – Dişi)

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-metal-kure-kaplin-vana-disi-disi-metal-sphere-coupling-valve-kirmizi-300x180.jpg

Ölçülər: 1¼”x1¼”, 1½”x1½”, 2”x2”

Metal Kürəli Plastik Vana

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-metal-kure-kaplin-vana-metal-sphere-coupling-valve-300x180.jpg

Ölçülər: 20×20, 25×25, 32×32, 40×40, 50×50, 63×63

Metal Kürəli Plastik Vana (Kaplin – Dişi)

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-metal-kure-kaplin-vana-disi-metal-sphere-coupling-valve-female-300x180.jpg

Ölçülər: 20x½”, 25x¾”, 32×1”, 40×1¼”, 50×1½”, 63×2”

Metal Kürəli Plastik Vana (Dişi – Dişi)

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-metal-kure-kaplin-vana-disi-disi-metal-sphere-coupling-valve-300x180.jpg

Ölçülər: ½”x½”, ¾”x¾”, 1”x1”, 1¼”x1¼”, 1½”x1½”, 2”x2”

TURUNCU METAL SERİ

Metal Kaplin Erkək Adaptor

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-metal-kaplin-erkek-metal-coupling-male-300x180.jpg

Ölçülər: 32×1”, 40×1¼”, 50×1½”, 63×2”

Metal Kaplin Erkək TEE

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-metal-kaplin-erkek-te-metal-coupling-male-tee-300x180.jpg

Ölçülər: 32×1”x32, 40×1¼”x40, 50×1½”x50, 63×2”x63

Metal Kaplin Erkək Dirsək

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-metal-kaplin-erkek-dirsek-metal-coupling-male-elbow-300x180.jpg

Ölçülər: 32×1”, 40×1¼”, 50×1½”, 63×2”

Metal Kaplin Dişi Adaptor

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-metal-kaplin-disi-metal-coupling-female-300x180.jpg

Ölçülər: 32×1”, 40×1¼”, 50×1½”, 63×2

Metal Kaplin Dişi TEE

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-metal-kaplin-disi-te-metal-coupling-female-tee-300x180.jpg

Ölçülər: 32×1”x32, 40×1¼”x40, 50×1½”x50, 63×2”x63

Metal Kaplin Dişi Dirsək

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-metal-kaplin-disi-dirsek-metal-coupling-female-elbow-300x180.jpg

Ölçülər: 32×1”, 40×1¼”, 50×1½”, 63×2

PRİZ KOLYELER

Kəmər Keçid

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/kolye-300x180.jpg

Ölçülər: 25 x ½”, 25 x ¾", 32 x ½”, 32 x ¾", 40 x ½”, 40 x ¾", 50 x ½”, 50 x ¾", 50 x 1'', 63 x ½”, 63 x ¾", 63 x 1'', 63 x 1¼", 63 x 1 ½”, 63 x 2'', 75 x ½”, 75 x ¾", 75 x 1'', 75 x 1¼", 75 x 1 ½”, 75 x 2'', 90 x ½”, 90 x ¾", 90 x 1'', 90 x 1¼", 90 x 1 ½”, 90 x 2',' 110 x ½”, 110 x ¾", 110 x 1'', 110 x 1¼", 110 x 1 ½”, 110 x 2'', 125 x ½”, 125 x ¾", 125 x 1'', 125 x 1¼", 125 x 1 ½”, 125 x 2'', 140 x ½”, 140 x ¾", 140 x 1'', 140 x 1¼", 140 x 1 ½”, 140 x 2'', 160 x ½”, 160 x ¾", 160 x 1'', 160 x 1¼", 160 x 1 ½”, 160 x 2'', 160 x 2 ½”, 160 x 3''

İki Çıxışlı Kəmər Keçid

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/cift-300x180.jpg

Ölçülər: 25 x ½”, 25 x ¾", 32 x ½”, 32 x ¾", 40 x ½”, 40 x ¾", 50 x ½”, 50 x ¾", 50 x 1'', 63 x ½”, 63 x ¾", 63 x 1'', 63 x 1¼", 63 x 1 ½”, 63 x 2'', 75 x ½”, 75 x ¾", 75 x 1'', 75 x 1¼", 75 x 1 ½”, 75 x 2'', 90 x ½”, 90 x ¾", 90 x 1'', 90 x 1¼", 90 x 1 ½”, 90 x 2',' 110 x ½”, 110 x ¾", 110 x 1'', 110 x 1¼", 110 x 1 ½”, 110 x 2'', 125 x ½”, 125 x ¾", 125 x 1'', 125 x 1¼", 125 x 1 ½”, 125 x 2'', 140 x ½”, 140 x ¾", 140 x 1'', 140 x 1¼", 140 x 1 ½”, 140 x 2'', 160 x ½”, 160 x ¾", 160 x 1'', 160 x 1¼", 160 x 1 ½”, 160 x 2'', 160 x 2 ½”, 160 x 3''

Nippelli Kəmər Keçid

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/nipelli-1-300x180.jpg

Ölçülər: 50 x 1", 63 x 1", 75 x 1", 90 x 1", 110 x 1", 125 x 1"

Keçirmə Kəmər Keçid

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/kizakli-300x180.jpg

Ölçülər: 32 x ½”, 32 x ¾", 32 x 1", 40 x ½”, 40 x ¾", 50 x ½”, 50 x ¾", 63 x ½”, 63 x ¾", 63 x 1", 90 x ½”, 90 x ¾", 90 x 1"

DİŞLİ BİRLƏŞDİRİCİ HİSSƏLƏR

PE Erkək Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/erkek-1-300x180.jpg

Ölçülər: ½” x ½”, ¾" x ¾", 1" x 1"

PE Dişi Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/disi-1-300x180.jpg

Ölçülər: ½” x ½”, ¾" x ¾", 1" x 1"

PE Erkək Reduksiyon Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/reduksiyon-300x180.jpg

Ölçülər: ¾" x ½”, 1" x ½”, 1" x 3¾"

Dişi Reduksiyon Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/4-300x180.jpg

Ölçülər: ¾" x ½”, 1" x ½”, 1" x 3¾"

PE Erkək TEE

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/tee-3-300x180.jpg

Ölçülər:  ½ x  ½” x  ½”, ¾ x ¾" x ¾", 1" x 1" x 1"

PE Erkək Dirsək

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/dirsek-1-2-300x180.jpg

Ölçülər:  ½ x  ½”, ¾ x ¾", 1" x 1"

YİVLİ BAĞLANTILAR

PE Erkək Puşfiks Adaptor

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/erkek-1-1-300x180.jpg

Ölçülər: 20 x ½”, 20 x ¾", 20 x 1", 25 x ½”, 25 x ¾", 25 x 1", 32 x ½”, 32 x ¾", 32 x 1"

PE Dişi Puşfiks Adaptor

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/disi-1-1-300x180.jpg

Ölçülər: 20 x ½”, 20 x ¾", 20 x 1", 25 x ½”, 25 x ¾", 25 x 1", 32 x ½”, 32 x ¾", 32 x 1"

Pe Yivli Manşon (Pasolu)

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/manson-1-300x180.jpg

Ölçülər: 20x20, 25x20, 25x25, 32x20, 32x25, 32x32

PE Yivli TEE (Pasolu)

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/tee-1-2-300x180.jpg

Ölçülər: 20x20x20, 25x20x25, 25x25x25, 32x20x32, 32x25x32, 32x32x32

PE Yivli Manşon Dirsək (Pasolu)

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/dirsek-2-300x180.jpg

Ölçülər: 20x20, 25x20, 25x25, 32x20, 32x25, 32x32