AZ, Bakı 2024-04-21 12:56:39
(012) 464 86 55 office@agsturkaz.az
Ə. Rəcəbli 27A Comərd İş mərkəzi

Köməkçi materiallar

Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-nipel-nipple-360x240.jpg

Ölçülər: ½’’ x ½’’, ¾” x ¾”, 1’’×1’’, 1 1/4’’×1 1/4’’, 1 1/2’’×1 1/2’’, 2’’×2’’

Çöl Dişli TEE

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-disi-disli-te-male-thread-tee-1-360x240.jpg

Ölçülər: ¾” x ½’’ x ¾”, ¾” x ¾’’ x ¾”, 1’’ x ¾’’ ×1’’, 1” x 1” x 1”, 1¼’’ x 1” x 1¼’’, 1¼’’ x 1¼’’ x 1¼’’

Çöl Dişli Dirsək

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-disi-disli-dirsek-male-thread-elbow-1-360x240.jpg

Ölçülər: ¾” x ½’’, ¾” x ¾’’, 1’’ x ¾’’, 1” x 1”, 1¼’’ x 1”, 1¼’’ x 1¼’’

Çöl Dişli Kortapa

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-erkek-disli-kor-tipa-male-thread-end-1-360x240.jpg

Ölçülər: ¾”, 1’’, 1¼’’

Kaplin Açarı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-kaplin-anahtar-fitting-spanner-360x240.jpg

Ölçülər: 32-63, 63-110

Xortum Rekoru

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-hortum-rekoru-hose-couplings-360x240.jpg

Ölçülər: 1’’, 1 1/4’’, 1 1/2’’, 2’’

Temiz Su Kayar Manşon

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gpa-temiz-su-kayar-manson-360x240.jpg

Ölçülər: 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400