AZ, Bakı 2024-07-25 02:28:58
(012) 464 86 55 office@agsturkaz.az
Ə. Rəcəbli 27A Comərd İş mərkəzi

DAMLAMA SULAMA BİRLƏŞDİRİCİ HİSSƏLƏRİ

KURTAĞIZLI BİRLƏŞDİRİCİ HİSSƏLƏR

Kurtağzı Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/nipel-1-300x180.jpg

Ölçülər: 16x16, 16x20, 20x20

Kurtağzı Tee

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/tee-300x180.jpg

Ölçülər: 16x16X16, 20X16X20, 20x20X20

Kurtağzı Çıkış Nipeli

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/cikis-300x180.jpg

Ölçülər: 16x16, 20X16

Kurtağzı Kor Tapa

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/kor-1-300x180.jpg

Ölçülər: 16, 20

Gözlük Kor Tapa

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/gozluk-300x180.jpg

Ölçülər: 16X16

Konusvari Conta

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/conta-1-300x180.jpg

Ölçülər: 16

Kurtağzıİki Çıxışlı Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/iki-300x180.jpg

Ölçülər: 2/16X1", 2/20X1"

Kurtağzı Üç Çıxışlı Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/uc-300x180.jpg

Ölçülər: 3/16X1", 3/20X1"

Kurtağzı Birİstiqamətli Dörd Çıxışlı Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/dort-300x180.jpg

Ölçülər: 4/16X1", 4/20X1"

Kurtağzı İki İstiqamətli Dörd Çıxışlı Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/dortiki-300x180.jpg

Ölçülər: 4/16X1", 4/20X1"

Kurtağzı Çox İstiqamətli Altı Çıxışlı Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/alti-300x180.jpg

Ölçülər: 6/16X1", 6/20X1"

Kurtağzı Dirsək

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/dirsek-300x180.jpg

Ölçülər: 16X16, 20X20

MİNİ VANALAR

Kurtağzı Mini Vana

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/kurtagiz-300x180.jpg

Ölçülər: 16x16, 16x20, 20x20

Mini Vana Kurtağzı Çıxış / Kurtağzı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/cikis-1-300x180.jpg

Ölçülər: 16x16, 16x20

Mini Vana Kilitli

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/kilitli-300x180.jpg

Ölçülər: 16x16, 16x20, 20x20

Mini Vana Pasolu

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/pasolu-300x180.jpg

Ölçülər: 16x16, 16x20, 20x20

Mini Vana Üzüklü Yassı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/yassi-1-300x180.jpg

Ölçülər: 17 x 17

Mini Vana Kilitli / Kurtağzı Çıxış

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/kilitlicikis-300x180.jpg

Ölçülər: 16x16, 16x20

Mini Vana Kurtağzı Çıxış / Pasolu

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/cikispasolu-300x180.jpg

Ölçülər: 16x16, 16x20

Mini Vana Kurtağzı Çıxış / Üzüklü Yassı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/cikisyassi-300x180.jpg

Ölçülər: 16x17

Mini Vana Üzüklü Yassı / Kurtağzı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/yuzukluyassi-300x180.jpg

Ölçülər: 16x17, 20x17

Mini Vana Kurtağzı / Kilitli

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/kurtagizikilitli-300x180.jpg

Ölçülər: 16x16, 16x20, 20x16, 20x20

Mini Vana Kurtağzı Pasolu

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/kurtagizpasolu-300x180.jpg

Ölçülər: 16x16, 16x20, 20x16, 20x20

Mini Vana Kilitli / Üzüklü Yassı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/kilitliyuzuklu-300x180.jpg

Ölçülər: 16x16, 16x20, 20x16, 20x20

Mini Vana Pasolu / Üzüklü Yassı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/pasoluyuzuklu-300x180.jpg

Ölçülər: 16x17, 17x20

Mini Vana Kilitli Pasolu

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/kilitlipasolu-300x180.jpg

Ölçülər: 16x16, 16x20, 20x16, 20x20

Mini Vana Erkək Kurtağzı Çıxış/ Kurtağzı Çıxış

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/kurtagazicikis-300x180.jpg

Ölçülər: 1/2" x 16, 3/4" x 16

Mini Vana Erkək / Kurtağzı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/erkekkurtagizi-300x180.jpg

Ölçülər: 1/2" x 16, 1/2" x 20, 3/4" x 16, 3/4" x 20

Mini Vana Erkək / Pasolu

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/erkekpasolu-300x180.jpg

Ölçülər: 1/2" x 16, 1/2" x 20, 3/4" x 16, 3/4" x 20

Mini Vana Erkək / Kilitli

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/erkekkilitli-300x180.jpg

Ölçülər: 1/2" x 16, 1/2" x 20, 3/4" x 16, 3/4" x 20

Mini Vana Erkək Üzüklü Yassı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/erkekyuzuklu-300x180.jpg

Ölçülər: 1/2" x 17, 3/4" x 17

Mini Vana Erkək Dişli

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/erkekdisli-300x180.jpg

Ölçülər: 1/2" x 1/2", 3/4" x 3/4"

Mini Vana Reduksiyon Erkək Dişli

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/redusiyon-300x180.jpg

Ölçülər: 1/2" x 3/4"

Mini Vana Kurtağzı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/kurtagizli2-300x180.jpg

Ölçülər: 32 x 32

Mini Vana Dişli Erkək

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/dislierkek-300x180.jpg

Ölçülər: 1" X 1"

Mini Vana Dişli Dişi

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/dislidisli-300x180.jpg

Ölçülər: 1" X 1"

Mini Vana Erkək / Kurtağzı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/erkekkurtagizi2-300x180.jpg

Ölçülər: 1" X 32

Mini Vana Dişi / Kurtağzı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/disikurtagizi-300x180.jpg

Ölçülər: 40 mm Start Fix, 1 1/4"x40mm Kurtağzı Çıkış, 40mm Konik Conta

Mini Vana Dişi Kurtağzı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/kurtagizi3-300x180.jpg

Ölçülər: 25 x 25, 25 x 32

Mini Vana Erkək / Kurtağzı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/erkekkurtagizi3-300x180.jpg

Ölçülər: 1" x 25

Mini Vana Kurtağzı Çıxış / Layflat

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/cikislayflat-300x180.jpg

Ölçülər: 16 x 16

Mini Vana Layflat / Kurtağzı

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/laftayt-300x180.jpg

Ölçülər: 16 x 16, 16 x 20

Mini Vana Layflat / Kilitli

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/laftayfkilitli-300x180.jpg

Ölçülər: 16 x 16, 16 x 20

Mini Vana Layflat / Kilitli Pasolu

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/layflatpasolu-300x180.jpg

Ölçülər: 16 x 16, 16 x 20

Mini Vana Layflat / Yassı Üzüklü

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/laflatyuzuklu-300x180.jpg

Ölçülər: 16 x 16, 16 x 20

ÜZÜKLÜ BİRLƏŞDİRİCİ HİSSƏLƏR

Üzüklü Yassı Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/yassi-2-300x180.jpg

Ölçülər: 17X17

Kurtağzı / Yassı Üzüklü Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/yassiyuzuklu-300x180.jpg

Ölçülər: 16X17

Kurtağzı Çıxış / Yassı Üzüklü Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/yassinipel-300x180.jpg

Ölçülər: 16X17

Üzüklü Yassı Te

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/te-300x180.jpg

Ölçülər: 17X17X17

Üzüklü Yassı Çox Bölgülü Nipeli 2'li Çıxış

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/2li-300x180.jpg

Ölçülər: 2/17X1"

Üzüklü Yassı Çox Bölgülü Nipeli 3'lü Çıxış

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/3lu-300x180.jpg

Ölçülər: 3/17X1"

Üzüklü Yassı Çox Bölgülü Nipeli 4'lü Çıxış

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/4lu-300x180.jpg

Ölçülər: 4/17X1"

Üzüklü Yassı Çox Bölgülü Nipeli 4x

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/4x-300x180.jpg

Ölçülər: 4/17X1"

Üzüklü Yassı Çox Bölgülü Nipeli 6

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/6li-300x180.jpg

Ölçülər: 6/17X1"

KILITLI & PASOLU BİRLƏŞDİRİCİ HİSSƏLƏR

Kilitli Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/nipel-2-300x180.jpg

Ölçülər: 16X16, 16X20, 20X20

Kurtağzı / Kilitli Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/kilitli-1-300x180.jpg

Ölçülər: 16X16, 16X20, 20X16, 20X20

Kurtağzı Çıxış / Kilitli Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/cikis-1-1-300x180.jpg

Ölçülər: 16X16, 16X20

Kilitli Dirsək

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/dirsek-1-300x180.jpg

Ölçülər: 16X16, 16X20

Kilitli / Üzüklü Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/yuzuklu-300x180.jpg

Ölçülər: 16X17, 20X17

Kilitli Tee

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/tee-1-300x180.jpg

Ölçülər: 16X16X16, 20X20X20, 20X16X20

Kilitliİki Çıxışlı Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/ikili-300x180.jpg

Ölçülər: 2/16X1", 2/20X1"

Kilitli Üç Çıxışlı Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/3lu-1-300x180.jpg

Ölçülər: 3/16X1", 3/20X1"

Kilitli Bir İstiqamətli Dörd Çıxışlı Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/4lu-1-300x180.jpg

Ölçülər: 4/16X1", 4/20X1"

Kilitli İki İstiqamətli Dörd Çıxışlı Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/4LU2-300x180.jpg

Ölçülər: 4/16X1", 4/20X1"

Kilitli Çox İstiqamətli Altı Çıxışlı Nipel

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/altili-300x180.jpg

Ölçülər: 6/16X1", 6/20X1"

XƏTT ÜSTÜ DAMLADICILARI

Xətt Üstü Damladıcı 0-40 LT

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/40-300x180.jpg

Ölçülər: 040 lt/s

Xətt Üstü Damladıcı 0-100 LT

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/100-300x180.jpg

Ölçülər: 0-100 lt/s