AZ, Bakı 2022-10-07 20:52:03
(012) 464 86 55 office@agsturkaz.az
Ə. Rəcəbli 27A Comərd İş mərkəzi

DAMLA SULAMA BORULARI

DAİRƏVİ DAMLAMA SULAMA BORULARI

Süper Sağlam Damla Sulama Boruları Cylindrical Type - 1mm

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/yagmurlama-1-360x180.png

Ölçülər: ARALIK-CM 20, 25, 33, 40, 50, 75, 100

Sağlam Damla Sulama Boruları Cylindrical Type - 0.9mm

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/yagmurlama-1-360x180.png

Ölçülər: ARALIK-CM 20, 30, 33, 40, 50, 75, 100

Sağlam 20mm Damla Sulama Boruları Cylindrical Type

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/yagmurlama-1-360x180.png

Ölçülər: ARALIK-CM 20, 30, 33, 40, 50, 75, 100

Sağlam 4 Çıkışlı Damla Sulama Cylindrical Type 0.8mm/Four

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/yagmurlama-1-360x180.png

Ölçülər: ARALIK-CM 20, 30, 33, 40, 50, 75, 100

TƏNZİMLƏNƏN TƏZYİQLİ DAMLAMA SULAMA BORULARI

Tənzimlənən Təzyiqli Damlama Sulama Boruları

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/2-360x220.jpg

Ölçülər: 300m/400m (16mm/20mm) ARALIK-CM 20, 30, 33, 40, 50, 75, 100

YASTI DAMLAMA SULAMA BORULARI

Yastı Damlama Sulama Boruları

http://agsturkaz.az/wp-content/uploads/2017/03/yassi-360x220.jpg

Ölçülər: 16 mm (AMBALAJ 2000 mt/top) ARALIK-CM 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100